Най-младият професор в България с публична лекция в МУ-Пловдив

Известният като най-младият професор в България – проф. д-р Дроздстой Стоянов ще изнесе публична лекция на 11 декември от 11 часа във Втора аудитория на Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив.

Младият психиатър е една от най-оригиналните и запомнящи се личности сред преподавателите на Пловдивския медицински университет. Неговото име придоби популярност в началото на тази година с избора му за «професор по психиатрия» по предложение на международно научно жури на безпрецедентната у нас за професорска академична титла възраст от 33 години.

През юни т. г. професор Стоянов бе отличен и с бронзов медал за изключителни постижения и иновации в медицинското образование от Европейското Дружество за личност-центрирана медицина на церемония в Мадрид.

На 6 ноември под негова редакция Университетското издателство в Оксфорд издаде уникалната монография „Алтернативни перспективи на психиатричната валидност. За първи път в историята на българската медицинска наука български учен е едновременно редактор и автор в това престижно издателство. Като съавтори в престижното издание участват авторитетни учени като проф. Робърт Клонинджър от Вашингтонския университет и признат за най-цитирания жив психиатър, проф. Щефан Боргвард от Университета в Базел, проф. Хуан Месич, президент на Световната психиатрична асоциация до 2008, проф. Херман Бериос от Университета на Кеймбридж и други, представящи съвременния облик на модерната психиатрична научна школа в световен мащаб.

Пряко свързана с темата на монографията е и темата на очакваната в средите на психиатрите публична лекция: «Психиатрична валидност: възможна ли е научната психиатрия?»

В характерния за него провокативен стил нестандартния проф. Стоянов ще постави под въпрос основите на собствената си специалност. Очакванията на научната медицинска общност в МУ-Пловдив са за сериозен научен дебат, дискусии и спор с противопоставяне на тези.

От следващата година академичното ръководство на Медицинския университет – Пловдив подкрепя и още една идея на оригиналния „красив ум” на МУ – той ще бъде модератор на иницирана рубрика „Форум” в университетския вестник „Аудитория медика”, където ще се предоставя трибуна за критични мнения и въпроси от академичната колегия и студентите. Ръководството на МУ убедено застава и подкрепя всички демократични и академични практики, които водят до конструктивни решения и до по-високо качество на академичния живот, преподаването и научните изследвания.

 

Подобни статии

Top