Най-обещаващите работни места за 2016

b44478fe1f7ed79578b5282987219aca_M

Американски експерти от портала за търсене на работа Glassdoor са съставили списък на 25-те най-обещаващи работни места за 2016 г. на базата на три основни фактора: брой работни места, средна работна заплата и възможности за популяризиране, съобщава на интернет страницата Consumer Affairs.

В резултат на това, експертите са установили обща тенденция към консолидация в сектора на технологиите, които обхващат най-търсените работни места, следван от областите на здравеопазването и финансите. В този смисъл професията с най-голямо бъдеще е „анализатор на данни“, който е отговорен за преглед и извличане на необходимата информация от статистиката. В момента има повече от 1700 работни места и средната годишна работна заплата за тази позиция е $ 108,027.

Второто място се заема от данъчен мениджър, отговорник за дължимия данък във всяка страна, където мултинационалната компания оперира. В тази област има 1,574 работни места, а средната годишна заплата е около $ 108 000. Третото място е заето от архитект по решенията, отговорен за интегриране на изискванията на систем-анализаторите в информационната архитектура на фирмата, с 2,906 работни места и средна годишна заплата от $ 119 500.

Следват професиите директор на проекти (със средна годишна заплата от $ 125 000), Mobile Developer ($ 90 000), директор човешки ресурси ($ 85 000), медицински помощник ($ 97 000), директор на продукт ( $ 106 680), софтуерен инженер ($ 95 000), одит мениджър ($ 95 000), бизнес анализатор ($ 105 000), директор развитие на софтуер ($ 135 000), директор продуктов маркетинг ($ 115 000 ), директор маркетинг ($ 90 000) и мениджър по качеството ($ 85,000).

Източник: classa.bg

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top