Наложителна сеч в коритото на Чая - DC news

Наложителна сеч в коритото на Чая

Трикилометровото трасе в регулацията на града ще бъде основно почистено от прораснала растителност, а речното корито-подравнено.

Очаква се специализираната техника да „нагази” във водите чак през октомври, а дотогава речното легло ще продължава да прилича на истинска гора.

Реката е затлачена от храсти,  пренесени  наноси и  земни маси. И макар сега да не й личи, завалят ли есенните дъждове, нормалната проводимост на речното корито е под въпрос.

За изкореняване на ракитака община Асеновград е осигурила 20 хиляди лева. На този етап не се налага аварийно укрепване на подпорните стени, тъй като няма рухнали или подкопани участъци.

 

Подобни статии

Top