НАП напомня: Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

abiturienti

Абитуриентите е необходимо да подадат еднократно декларация Образец 7 за това, че ще се осигуряват здравно сами след завършване на 12-ти клас, напомнят от териториалната дирекция на НАП в Пловдив. Това се налага, тъй като в общия случай учениците завършват средното си образование през месец юни, а започват следването си във ВУЗ през септември или октомври.

За периода от приключване на средното им образование до записването им като студенти редовно обучение, те не са осигурени здравно за сметка на бюджета, тъй като не попадат в нито една от двете категории – „ученици“ или „студенти“, обясняват от НАП.

За времето от тези няколко месеца младежите, освен че следва внесат здравноосигурителните си вноски, е необходимо предварително да подадат и декларация Образец 7.

Декларацията се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Така, ако абитуриентите започнат от 1 юли да внасят за своя сметка здравните си вноски, то до 25 август трябва да подадат формуляра в офис на НАП по постоянен адрес.

Зрелостниците могат да правят справка за здравния си статус чрез електронната услуга на НАП в интернет-страницата на Агенцията или чрез въвеждане на ЕГН през телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

На информационния телефон 0700 18 700 експертите на НАП дават освен това отговори на въпроси, свързани с декларирането и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете и начините за подаване на декларации.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top