НАП – Пловдив подсеща по телефона за неплатен ДДС

890 юридически лица от Пловдивска област, които са пропуснали да платят деклариран данък добавена стойност в срок, ще получат обаждане от служители на Агенцията по приходите в следващите дни.

Инспекторите от дирекцията на НАП в Пловдив ще им обяснят възможностите за плащане на данъка и рисковете при неизпълнение на задълженията.

От Агенцията напомнят, че законът допуска по изключение плащане на части, като например при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ на НАП, да представи обезпечение и погасителен план, поемайки задължение заедно със старите да покрива и всички нововъзникващи суми към бюджета.

От юридическите лица, закъснели с плащането, се очаква да покрият наведнъж задълженията си или да ги внесат по изготвен погасителен план.

Проведени подобни кампании доказват, че телефонния контакт и личните срещи са ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите да покрият дълговете си към бюджета. Отношението на служителите на НАП и в тази кампания е партньорско и без да затруднява дейността на клиентите.

Всички дължими суми по забавени данъци и осигуровки, глоби или съставени актове се плащат само по банковите сметки на структурите на НАП, напомнят от дирекцията в Пловдив.

Преди да внесат суми по сметките на Агенцията, лицата следва да се осведомят за актуалния размер на начислените лихви, за да няма разминавания в данъчно-осигурителните им сметки.

Справка за размера на натрупаните задължения може да се направи в интернет страницата на НАП на е-адрес www.nap.bg с ПИК или електронен подпис. Същата може да бъде получена и на място в офисите на Агенцията в страната.

Подобни статии

Top