НАП Пловдив праща писма на длъжници

В дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив тече кампания за информиране на лица и фирми с просрочени задължения чрез изпращане на „Разпореждания за присъединяване“.

Това са документи, с които НАП уведомява лицата с неплатени в срок задължения, за които има образувани изпълнителни дела, че към тях вече са включени и новите им задължения. В следствие на което се пристъпва към тяхното събиране, чрез налагане на запори върху банкови сметки, имущество и доходи, вкл. работни заплати на физическите лица.

В случаите  на липса на ликвидни средства, НАП препоръчва на задължените лица да се свържат с публичните изпълнители с предложение на краткосрочни погасителни планове, за покриване на задълженията за срок  до 3 месеца от датата на получаване на известието, на упоменатите телефони за връзка в разпореждането или на място дирекция „Събиране“.

За Пловдив и региона до края на тази година ще бъдат разпратени 44 176 писмени известия за плащане на просрочени задължения, от които над 20 000 вече са изпратени.

С въвеждането на новата информационна система „ИС Събиране“ в НАП и автоматизирането на процеса по образуване и присъединяване на задължения в изпълнително дело, действията спрямо лица забавили плащанията извън законоустановените срокове, ще се извършва регулярно.

За улеснение на гражданите, НАП също така предоставя е-услуги, които могат да се ползват след като получат своят ПИК /персонален идентификационен код/.

Процедурата отнема няколко минути. Чрез ПИК може да се подава годишна данъчна декларация, да се правят справки за задълженията към бюджета и да извършват плащания по тях. Могат да проверяват дохода, върху който работодателят им внася осигурителните вноски, да направят справка за дължимите местни данъци и такси и много други услуги.

Подобни статии

Top