Наркозависими затворници ще играят театър

Проект за работа в пловдивския затвор, озаглавен „Всичко е възможно“ на сдружение „Майки срещу дрогата“ и „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ стартира в Пловдив. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм. По него екип от обучени психолози с опит в тази материя ще работят с наркозависими, лишени от свобода в затвора.

Сдружение „Майки срещу дрогата“ работи с този контингент от 2005 година, осигурявайки финансиране на целева психологическа намеса. Този проект е надграждане на вече постигнатото и развитие на нови умения и техники. Той продължава 14 месеца и в него ще се работи както с лишени от свобода, така и със служители на затвора.

В специализираната програма за превъзпитание на уязвими групи сред лишените от свобода, разработена на база опита на сдружението в тази среда и развита за целите на проекта, ще се използват и техниките на психодрамата, а в края  на проекта ще има и театрална продукция.

Това е само една от дейностите, като цяло проектът има за цел да подобри корекционния елемент за престоя в затвора и да подготви по-добре хората, които ще излязат на свобода в тяхната ресоциализация. Обучението на служителите в затвора ще им помогне да се справят по-добре с наркозависими затворници, с хора с различни дефицити.

Изпълнението на проекта изцяло е възложено на психолозите от сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“.

Сдружение „Майки срещу дрогата“ извършва дейности, свързани с родителите на лишените от свобода, за да ги подготви за адекватна реакция при ресоциализацията на близките им.

Подобни статии

Top