Находки от Драгойново и Искра показва изложба в ПУ - DC news

Находки от Драгойново и Искра показва изложба в ПУ

Изложба „Археологическо лято’2014“ открива днес катедра „История и археология“ на Философско-историческия факултет  на ПУ „Паисий Хилендарски“. Експозицията е посветена на 10 години от основаването на факултета и на 20 години от стартирането на историческото образование в университета и създаването на Катедра „История и археология“, обясниха организаторите.

Изложбата продължава над петнадесетгодишната традиция за ежегодно представяне на резултатите от археологическите проучвания и летни студентски практики в катедрата. Тя илюстрира в материално изражение част от постиженията на археологическите експедиции, които са по учебен план, ръководени от членовете на доц. д-р Иван Джамбов, гл. ас. д-р Стоян Попов и ас. д-р Божидар Драганов. Тези проучвания се провеждат вече почти петнадесет години в околностите на селата Искра и Драгойново, Първомайско. Експедициите се осъществяват с финансовата и логистична подкрепа на Община Първомай, в лицето на кмета Ангел Папазов, Фондация „Св. Паисий” и Философско-историческия факултет на ПУ.

Ще бъдат показани фотографии и археологически артефакти, произхождащи от обектите Църквище – при с. Искра, и Хасара – при с. Драгойново. В местността Църквище при с. Искра се проучват християнски храм и некропол около него, съществували в периода втора половина на Х – първа половина на ХІІІ век. Тази църква е част от средновековен град, чието име предстои да бъде уточнено.

Археологическият обект Хасара при с. Драгойново представлява късноантична крепост и средновековен манастир. Крепостта е функционирала в периода ІІІ – началото на VІІ век. Тогава има данни за разрушение и опожаряване, вероятно по време на някоя от славяно-аварските военни кампании. След прекъсване от три столетия, тук през Х век е построен манастир, за което говори изграждането на триконхалната църква с прилежащите й пристройки от север – агломерация от сгради с уникален за времето си характер. Нейното съществуване е било сравнително кратко. Източно от нея е издигнат друг храм, който е просъществувал до ХІІ век. След разрушаването му на същото място възниква голям некропол, от който са разкрити над 80 гроба. По-късно – в края на ХІІІ – началото на ХІV век в очертанията на тази църква е построена трета, с много по-скромни размери, но също така богато украсена със стенописи.

Първоначално обучение по историческите дисциплини в Пловдивския университет започва още през 1994 г. в рамките на специалност „Български език и история” към Филологическия факултет. Началото на самостоятелно обучение по специалността „История” е поставено през 2002 г., а през 2008 г. стартира и самостоятелно обучение по специалност „Археология”. В последните 20 години преподавателите от всички исторически направления, освен да пробуждат любовта към хуманитаристиката, се утвърдиха и като активни изследователи и автори на множество монографии, студии и статии в българския и чуждия периодичен печат.

 

Подобни статии

Top