Национална конференция за млади учени в Пловдивския университет

Втората Национална конференция за млади учени „Биологичeски науки за по-добро бъдеще“ ще се проведе в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 30 и 31 октомври. Основен организатор на събитието е Биологическият факултет на висшето училище, обясни неговият зам.-декан проф. д-р Илия Илиев.

Целта на форума е да даде възможност за изява на млади учени, докторанти, пост-докторанти и студенти от университети, институти и висши училища, чрез техни разработки и доклади, както и да повиши квалификацията на докторантите в процеса на изработване на дисертационен труд.

Тематичните направления и секции на конференцията са: „Биоразнообразие, екология и консервационна биология“, „Молекулярна и клетъчна биология“, „Биотехнология и бионанотехнологии“, „Медицинска биология“, „Генетика и селекция“,  „Приложна биология и биоинженерство“ и „Студентска секция“.

Участието в конференцията е с доклад или постер. Всички абстракти ще се публикуват на английски език в книга с програмата на конференцията и абстрактите. Всички доклади ще бъдат публикувани в специално online издание на Journal of BioScience and Biotechnology.

Програмата включва 6 секции, в които ще бъдат изнесени доклади и презентации. Работни езици на конференцията ще бъдат български и английски език. Сред основните лектори са акад. проф. Иван Иванов от ИМБ-БАН, София с доклада си „Как човекът дешифрира своя геном и какво научи от него?“, проф. Петя Цветкова, дбн от ИБИР-БАН, София с темата: „Сперматозоидът – мъжкото начало. Структурни и ултраструктурни промени при инфертилитет“, чл. кор. проф. дтн Атанас Павлов от УХТ-Пловдив и Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН с доклад „Биологично активни вещества от растителни in vitro системи“, проф. д-р Стефан Сивков, дм от Медицински университет Пловдив – „Human brain – beyond limits“, проф. дбн. Димитър Иванов от ИБЕИ-БАН, София с темата „Растително разнообразие през неозоя и флористични промени” (Cenozoic plant diversity and floristic change), и Димитър Попов от СНЦ „Зелени Балкани” с разработката „Pilot photo-identification studies of dolphins along Southern Bulgarian Black sea coast“.

Конференцията се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Официалното откриване на Втората Национална конференция за млади учени „Биологичeски науки за по-добро бъдеще“ е утре, 30 октомври, от 10:00 ч. в сградата на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ на ул. „Тодор Самодумов“ №2 (Стария град, до Античния театър).

 

Подобни статии

Top