Национална среща на младежки организации се провежда в Пловдив

В Младежки център Пловдив днес и утре се провежда Национална среща на организации, които работят с и за младежи от ромски произход.

Целта на тази среща е представяне на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца по Програма BG 06 “Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, както и дискутиране на основни проблеми и проблемни зони пред ромските младежи, обсъждане на успешни практики и партньорства и бъдещо сътрудничество между младежките центрове и организациите.

Срещата беше официално открита и подкрепена от Георги Титюков – зам.- кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ при Община Пловдив и Росица Иванова – Секретар на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Подобни статии

Top