На фокус: взаимодействието детска градина – семейство

Първи регионален форум в областта на предучилищното образование на тема „Ефективни модели на взаимодействие детска градина – семейство” организира на 23 – 24 март 2015 г. в Дом на културата „Борис Христов” Община Пловдив, отдел „Образование” .

Целта на форума е да се представят добрите практики на детските градини от Община Пловдив за ефективно партньорство и взаимодействие между семейството и детската градина, като обективна необходимост за формиране на личността на детето.

На форума ще присъстват представители от РИО – Пловдив, всички общини на област Пловдив, а също общините Бургас, Варна и Велико Търново, представители на академичната общност, директори на детски градини, родители и медии.

Ще бъдат представени презентации за прилаганите в детските градини практики за взаимодействие и партньорство между детската градина и семейството, както и основните постижения на община Пловдив в областта на предучилищното образование за периода 2011 – 2014 година.

На 24 март 2015 г. за участниците е организирано посещение на избрани детски градини от града.

 

Подобни статии

Top