На 3-ти май изтича срокът за плащане с отстъпка на местните данъци и такси - DC news

На 3-ти май изтича срокът за плащане с отстъпка на местните данъци и такси

От дирекция „Местни данъци и такси“ в община Пловдив припомнят на гражданите, че на 03.05.2016 г. изтича срокът за заплащане на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 г. с предвидената отстъпка от 5 на сто.

След 03.05.2016 г. задълженията за 2016 г. за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци могат да бъдат платени и на две равни вноски в следните срокове:

І – ва вноска: до 30.06.2016 г.
ІІ – ра вноска: до 31.10.2016 г.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл. 9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Подобни статии

Top