„Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“ – изложба за цар Самуил

В рамките на инициативите за отбелязване на 1000 години от битката при с. Ключ (29 юли 1014 г.) и от смъртта на цар Самуил (997–1014), в Пловдивската народна библиотека „Иван Вазов“ гостува постерна научно-популярна изложба, озаглавена „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“ Българският цар Самуил († 1014).

Изложбата е плод на съвместните усилия на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и Националния археологически институт с музей към БАН.

Експозицията има за цел да разкаже в образи и кратки текстове на български и на английски език за трудното и сложно време, в което живее и управлява цар Самуил, за семейството му и за историческия спомен за него, за силата и мъдростта на едно управление, за величието и слабостите на водачите, за победите, грешките и изпитанията, за достойнството, с което българският народ се изправя в битка за своето съхранение срещу могъщата Византийска империя в момента на нейния средновековен апогей.

Средновековни миниатюри, текстове на хронисти, каменни надписи, археологически данни, карти, реконструкции и съвременни фотографии на паметници и на местата, където е протичал животът на българите и където се е отстоявала независимостта на Българското царство, разкриват драматизма на тази половинвековна епопея (968–1018).

Изложбата е не просто разказ за управлението на един средновековен владетел. Тя е преди всичко разказ за величието на битката за българската държавност. Затова този разказ е толкова важен за нас – съвременните българи.

Подобни статии

Top