Неработещите жени в Асеновград са повече от безработните мъже

Общият брой безработни, регистрирани в „Бюро по труда“ – Асеновград в края на месец януари е 2 615 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 2 742 души, броят им е намалял с 4.6%.

Редовната справка на дирекцията показва, че от общия брой регистрирани лица отново по-голям е делът на жените – 60,4 на сто. Най-голям е броят на неработещите жени/ 583/ на възраст над 50 години.

Висок е и процентът на младежката безработица в общината. Регистрираните момичета до 29 години са 385, а момчетата- 205 души. Запазва се тенденцията без работа да са хора с основно образование или неграмотни, които нямат никаква квалификация.

Лицата без квалификация съставляват 58.3% от регистрираните. Продължително безработните са 12.9 % от общия брой на регистрираните. Коефициентът на регистрираните повече от 24 месеца е 19.3%. Средният престой на 1 лице на борсата е 18-19 месеца.

През януари работодателите са заявили 193 работни места като 169 са за неквалифицирани работници. Търсени са и 11 души специалисти. От общо 110 души, постъпили на работа през месец януари 62-ма са с посредничеството на „Бюро по труда”, показва справката на дирекцията.

Top