Нивата на реките ще се повишават през следващите дни

През следващите едно-две денонощия се очакват известни повишения на нивата на реките, съобщават от Басейнова дирекция – Пловдив.

В зоната на червения код остава река Тунджа при Елхово.  По данни и прогнози на НИМХ през изминалото денонощие преобладаващата нивата на част от реките в страната са били  над праговете за високи води.

През следващите едно-две денонощия, в резултат на регистрираните и прогнозирани валежи от дъжд и сняг и високата почвена влага, се очакват известни повишения на нивата на реките както следва:

река Тунджа – горно течение преди яз. „Копринка“ – реките Гурля, Турийска, Саплама, Акдере, Лешница. Критичните нива във водосбора на  Тунджа след яз. „Жребчево“ ще се задържат до 13 декември.

Във водосбора на р. Марица – р. Крива, р. Тополница – горно течение, Луда Яна – горно течение, Пясъчник – горно течение, р. Въча – горно течение, р. Първенецка, р. Чепеларска – горно течение, р. Луковица – горно течение, р. Стряма, р. Черкезица – долно течение, р. Омуровска – средно и долно течение, р. Текирска, р. Банска, р. Мартинска). Критичните нива в средното и долното течение на р. Марица ще се задържат до 13 декември.

Водосборът на р. Арда – р. Маданска, р. Уваджик, р. Върбица, р. Бургасдере.

Западнобеломорски басейн – р. Места – целият водосбор, р. Струма – целият водосбор.

Дунавски басейн – водосборите на реките Тимок, Войнишка, Витбол, Арчар, Скомля, Цибрица, Лом, Огоста, Искър – долно течение, Вит – долно течение, Осъм – средно и долно течение, р. Янтра – средно и долно течение, Русенски Лом – целият басейн.

Черноморски басейн – р. Провадийска – долно течение, р. Камчия – горно течение (Герила, Елешница, Селска река, Луда Камчия ), р. Караагач, р. Велека, р. Резовска.

Оперативното звено към МОСВ продължава да е активирано.

 

Подобни статии

Top