Нивото на р.Марица се покачва

Няма опасност от преливане на язовири на територията на Пловдивска област и всички реки в региона имат нормална пропусклива способност, съобщиха от басейнова дирекция Пловдив. Като цяло по цялото протежение на река Марица, се наблюдава повишен отток, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Като най-съществено е повишението при Първомай, Пловдив и Харманли.

При Първомай Марица се е покачила с 45 сантиметра, в Пловдив с 30, а най- малко е при Пазардажик . Различните нива се дължат и на различната ширина на речното корито. Някои от основните притоци на Марица като река Сазлийка е покачила нивото си с 40 -42 см.

Няма притеснение и при Тунджа и Арда, заяви директорът на Басейнова дирекция Пловдив инж. Никола Карнолски. Като цяло състоянието на язовирите на територията на Пловдивска област е нормално. Те се поддържат при нива поне метър под кота преливник и този свободен обем е в състояние да поеме заначителни количества вода. Наример язовир „Въча“ е пълен на 95 %, но е в състояние да поеме още поне 7 млн. свободен обем.

 

Подобни статии

Top