Нова детска площадка в “Западен”

Нова детска площадка в Западен

Готов е проектът за нова детска площадка на улица “Генерал Колев”, съобщи кметът на район “Западен” Димитър Колев. Очаква се съоръжението да бъде готово през август.

От районната администрация отдавна работят по подмяната на старите детски площадки с нови, отговарящи на европейските изисквания. Проектът за съоръжението на “Генерал Колев” 12 включва доставка и монтаж на 4 детски съоръжения за игра, съставени от комбинирано съоръжение, двуместна люлка – „махало”, люлка-везна и пружинна клатушка.

Под тях ще бъде изградена ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи. Площадката ще разполага и със съвременен пясъчник. Предвижда се и изграждане на около 40 кв. м. настилка от бетонови плочи в ограденото пространство на детската площадка, пешеходни подходи към двата входа на площадката със същата настилка, както и да бъдат доставени и монтирани нови пейки.

За безопасността на децата пък около площадката ще се постави ограда. Така реконструирана, детската площадка ще отговаря на всички изисквания на действащата в страната нормативна уредба.

Подобни статии

Top