Нова терапия при онкологични заболявания в УМБАЛ “Свети Георги”

Нова терапия при множествени костни метастази започва в УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив започна нов вид метаболитна брахитерапия със Самарий-153 в навечерието на 59-ия си рожден ден.

Самарий-153 е радиоактивен изотоп, който се инжектира интравенозно за около минута. Натрупва се в зоните с повишено делене на клетките в костните метастази. Отдаденото йонизиращо лъчение води до намаляване на болката. В сравнение с използвания до преди години Стронций-89, Самарий-153 е по-ефективен и по-малко токсичен.

Костните метастази са една от основните причини за влошаване качеството на живот на онкологичните пациент. Най-често те са следствие на метастатичен карцином на простата, бял дроб и млечна жлеза. Около 30% от пациентите диагностицирани с простатен карцином развиват костни метастази в рамките на 10 години, с което се увеличава и рискът от фрактури. Щастливи сме, че вече 59 години в Клиниката по лъчелечение предлагаме най-новите и ефективни методи на лечение, като даваме надежда на десетките хиляди болни“, каза началникът на Клиниката по лъчелечение доц. д-р Веселин Попов, дм.

Доц. Попов подчертава, че при болните с единични костни метастази може да се проведе перкутанно лъчелечение с линеен ускорител, включително при показания и с единствения в страната КиберНож, намиращ се в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Важно е да се отбележи, че при генерализирани костни метастази се препоръчва да се използва метаболитна брахитерапия със Самарий-153 (Sm-153). По този начин се постига обезболяващ ефект във всички засегнати зони на скелета, благодарение на което не се налага пациентите постоянно да приемат аналгетици.

Самарий-153 се приготвя и внася в страната от чужбина. Поради тази причина пациентите предварително трябва да проведат консултация, за да бъдат запланувани за този вид лечение. Прегледите се извършват всеки работен ден в обновената амбулатория на Клиниката по лъчелечение на бул. Васил Априлов 15А.

В клиниката се провежда и метаболитна брахитерапия с Йод-131 при пациенти с карцином на щитовидната жлеза или хипертиреоидизъм.