Новите съдебни заседатели полагат клетва

Обвиниха кмета н аКуклен

Общо събрание на новоназначените 75 съдебни заседатели в Пловдивския районен съд мандат 2015 – 2019 г ще се проведе днес от 12 часа в зала № 13 на Пловдивския районен съд.
След представянето на структурата и дейността на съда ще бъде разяснен статута на съдебните заседатели с техните права и задължения.

Заседателите ще положат клетва с подписване на клетвени листове да спазват точно Конституцията и законите на РБългария и да бъдат обективни и безпристрастни. Ще бъде избран и Съвет на съдебните заседатели.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top