Новият ректор на УХТ проф. Галин Иванов ще управлява със солиден екип

Новата управленска структура бе одобрена единодушно от Академичния съвет по негово предложение.

Новият ректор проф. Галин Иванов ще ръководи Университета по хранителни технологии с екип от 4-ма зам.-ректори и 2-ма функционални декани. Новата управленска структура бе одобрена единодушно от Академичния съвет по негово предложение.

Така зам.-ректор по международна и комуникационна дейност става доц. д.н. Кирил Михалев,  по учебна дейност и академичен състав – проф. д.н. Георги Костов, по научна дейност и мобилност – проф. д-р Георги Добрев, а по проектна дейност и бизнес партньорство – проф. д-р Десислав Балев. Функционален декан по международно сътрудничество и обучение става доц. д-р Иван Обрешков, а по студентска дейност и продължаващо обучение – доц. д-р Десислава Влахова-Вангелова.

В предходния мандат доц. Михалев и проф. Костов бяха функционални декани, а проф. Балев ‒ декан на Технологичния факултет.

Ректорът проф. Иванов заяви, че е подбрал в екипа си хора с богат управленски опит и неподправен младежки ентусиазъм. Свързващата нишка е доказаната почтеност и волята за активно участие в живота и популяризирането на УХТ.

Моето дълбоко убеждение е, че съдбата на университета зависи от съвместните усилия на всички, обърна се ректорът към членовете на Академичния съвет. – Ще разчитам заедно да изпълним поставените цели в програмата ми за управление и да развием УХТ като модерен европейски университет.“