Нови правила слагат край на 8-часовия работен ден

По нови правила ще работим от днес. Вече всеки ще има възможността да избира колко време да работи дневно. Влиза в сила гъвкавото работно време, като няма да е необходимо всеки ден да се отработват фиксираните 8 часа. Например в един ден може да работим повече, а в друг – по-малко. Важното е в края на седмицата да сме отработили 40 часа труд.

Това обаче ще става при договорка между служител и работодател. Работодателят ще продължи да определя време за задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него могат да се отработят във всеки друг ден от седмицата.

Според новите правила до 31 януари работодателят ще бъде длъжен писмено да ни уведоми за оставащия отпуск.  Ако не искаме да използваме отпуска, той има правото да ни накара да го направим.

С едномесечно предизвестие работодателят ще може да уволнява и работници с право на пенсия.

Факт стават и еднодневните трудови договори. Приложението им влиза в сила от 21 юли с наредба, обнародвана в бр. 54 на Държавен вестник. Оттогава ще започне и заверяването на договорите в дирекциите „Инспекция по труда“.

Подобни статии

Top