Нови цени за роуминг в ЕС от 30 април

Роумингът на територията на Европейския съюз става по-евтин от 30 април 2016 г. Операторите ще могат да таксуват само с малка допълнителна сума към цените на вътрешния пазар. Така ако провеждате телефонен разговор, докато сте в страна членка на ЕС, ще трябва да заплатитевътрешната цена + до 0,05 евро за минута. Допълнителната такса за изпратен SMS ще е до 0,02 евро.

При използване на мобилен интернет ще ви таксуват с цената на вътрешния пазар в съответната страна + до 0,05 евро на мегабайт изтеглени данни (без ДДС). Имайте предвид, че максималната цена е определена за МВ, но таксуването е за КВ.

Тези максимални цени важат за всички, освен ако не сте сключили договор за специална услуга или пакет. Вашият доставчик може да ви предложи по-ниски цени, затова е добре да разгледате офертите,съобщават от Vivacom. Минималната продължителност на разговор в роуминг в рамките на ЕС по отношение начисляването на допълнителната такса е 30 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.

Настоящoтo изменение привежда тарифите да са в съответствие с изискванията на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на съвета.

От 15 юни 2017 г. пък няма да има никакви допълнителни такси за роуминг, а телекомуникационните услуги ще се таксуват на същата тарифа като националната. Таксата за роуминг отпада, при условие че използвате телефона си в чужбина временно. Все още ще могат да ви таксуват за постоянно използване на SIM карта в друга страна.

Източник: economic.bg

Подобни статии

Top