Ново отделение по образна диагностика откриха в МБАЛ "Свети Пантелеймон" - DC news

Ново отделение по образна диагностика откриха в МБАЛ „Свети Пантелеймон“

Ново отделение по образна диагностика откриха в МБАЛ "Свети Пантелеймон"

Ново отделение по образна дигностика с девет модулен скенер и най-съвременен рентген беше официално открито днес в МБАЛ „Свети Пантелеймон”. Обновени съща така са клиничната лаборатория и микробиологията.

Общата инвестицията в болницата възлиза на над един милион и 700 хиляди лева. Апаратурата, която е закупена за нуждите на отделението, е на стойност 900 хиляди лева. 500 хиляди лева от тях са от безлихвения заем, отпуснат на болницата от общинския бюджет с решение на пловдивския общинския съвет. Старият 24 годишен рентгенов апарат е заменен с последно поколение дигитален, който разполага с големи диагностични възможности при минимално облъчване за пациентите.

Началникът на отделението по образна диагностика д-р Георги Божиков каза, че рентгенът не използва рентгенови филми,а образът който се получава е електронен. Апаратът може да запише информацията на диск и да се изпрати по болничната мрежа. Това позволява специалистите от други болници и дори в чужбина да прочетат това, която е записано на него.

Новият скенер разполага с модули за съдови и онкологични заболявания. Ползата е както за медицитие, така и за всички пациенти, защото с новите апарати ще се увеличава броят на обслужените с тежка патология. А диагностичният процес ще се прецизира.

Отделението вече притежава необходимия лиценз, а предстои и отваряне на спешно отделение в болницата, заяви управителят на здравното заведение доцент Петко Недев.

 

Подобни статии

Top