Нов детски център от семеен тип отваря врати в Пловдив

Нов детски център за настаняване от семеен тип отваря врати в Пловдив днес. От 15:00 ч. на ул. „Етна“ 5 ще се състои официално откриване на новата социална услуга, в която ще живеят деца от Дом „Олга Скобелева” в Пловдив.

Сградата, в която ще функционира услугата, е общинска собственост, предоставена за ползване с решение на Общински съвет – Пловдив. Съпричастни към бъдещето на децата, в  ремонта и оборудването на материалната база се включиха множество организации, фирми и частни лица с доброволен труд, дарение на материали и парични средства.

Новата социална услуга ще се финансира като делегирана държавна дейност и е предназначена за 14 деца лишени от родителска грижа от Дом „Олга Скобелева” на възраст 10–13 години, които нямат алтернатива за връщане в семейна среда и са вписани в Регистър по осиновяване.

Разкриването на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” към Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” е изпълнение на Стратегията за развитие на социални услуги на Община Пловдив 2011 – 2015 като етап от процеса по намаляване броя на децата в специализирани институции.

Към Комплекса се предоставят и други услуги в общността за деца в риск като „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания”, „Дневен център за деца с увреждания”, „Кризисен център” и „Център за социална рехабилитация и интеграция”, „Преходно жилище“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция.

 

Подобни статии

Top