Нов заместник-районен прокурор в РП-Пловдив

Районният прокурор Петър Петров връчи акта за встъпване в длъжност

Прокурор Веско Ириков встъпи официално в длъжност като заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив. Това стана на церемония в заседателната зала на прокуратурата, на която присъстваха Петър Петров, районен прокурор, колеги и съдебни служители.

Районният прокурор Петър Петров връчи акта за встъпване в длъжност и пожела здраве и професионални успехи на новия заместник-административен ръководител.   

На 3 април 2024  Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 160 вр. чл. 168 ал. 3 от Закона за съдебната власт назначи Веско Ириков  за заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив.

Той е завършил специалността „Право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Има над 12 години юридически стаж. Работил е като разследващ полицай в ОД на МВР -Пловдив, след което е спечелил конкурс за младши прокурор и е преминал е през обучение в Националния институт на правосъдието. Бил е прокурор в Районна прокуратура – Кърджали и от 2019 г. е магистрат в Районна прокуратура – Пловдив.