Нов началник на специализираната полиция в Пловдив

Главен инспектор Иван Елшишки е временно преназначен на длъжността началник на сектор „Специализирани полицейски сили“ при ОДМВР – Пловдив.

На този пост той встъпи днес със заповед на министъра на вътрешните работи, а пред състава на подразделението бе представен от директора ст. комисар Георги Чергов.

Гл. инспектор Иван Елшишки е роден през 1975 г. Притежава диплома за висше образование с бакалавърска и магистърска степен в НВУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. На работа в МВР постъпва през 1996 г., като целият му професионален стаж до момента преминава в ОДМВР – Пловдив. Първоначално е назначен за полицай СПООР и последователно заема различни изпълнителски и ръководни длъжности. До временното му преназначаване като началник на сектор „Специализирани полицейски сили“, той е бил начело на една от групите в него. Преминал е различни курсове за професионално обучение. По време на службата си е награждаван многократно от министъра на вътрешните работи и ръководството на областната дирекция.