Обвиниха EVN за некоректни маневри в съда

Сдружение за правна помощ

От Сдружението за правна помощ на потребителите обжалваха отказа на Пловдивския окръжен съд да задължи EVN България временно да преустанови прилагането на обявените вече за неравноправни клаузи в Общите условия на договора с клиентите.

Това е единственият начин да се защитят правата на хората, тъй като пловдивските магистрати също са потребители на ток от EVN. Адвокатите съобщават, че енергодружеството вече е обжалвало решението на съда, с което се отменят най-спорните текстове от договора. Сред тях е и такса повторно включване на абонатите, която възлиза на близо 20 лв.

Адвокатското сдружение изрази учудването си от правната аргументация на жалбата и счита, че тезата на EVN не кореспондира с духа и смисъла на закона. Смущаващо е, че според EVN българският съд е „предубеден“ в решението си, защото „като потребител на електрическа енергия, чийто краен снабдител е именно EVN, съставът на Пловдивски окръжен съд е бил заинтересован от изхода на настоящото съдебно производство“, се казва в жалбата на енергодружеството.

Правозащитниците твърдят още, че юристите на EVN използват техники за забавяне на производството, като представят жалбата, без да е окомплектована изцяло. Целта е съдът да даде допълнителен срок за отстраняване на документалните нередности и процесът да се проточи във времето.

 

Подобни статии

Top