Областни управители и кметове от Южна България на сбирка в Хисаря

Заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ ще се проведе днес и утре в Хисаря под председателството на областния управител Здравко Димитров. На него ще присъстват заместник-министри, представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на висшите учебни заведения, и представители на НПО.

На заседанието Регионалният съвет за развитие ще определи свои представители в състава на Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общността местно развитие“.

Ще бъдат обсъдени проблемите и перспективите при използването на минералните води, финансирането на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“, задълженията на областните и общинските органи на управление и взаимодействието им с институциите в системата на предучилищното и училищното образование, задълженията на областните и общински администрации при бедствия и др. Ще бъде представена също кратка информация за състоянието и тенденциите в демографското развитие на общините от Южен централен район и последни актуални данни за демографските процеси в страната и ЮЦР.

Снимка: opoznai.bg

 

Подобни статии

Top