Облекчения за абонатите на „В и К“ в Пловдив

Вик Пловдив прави редица облекчения за своите потребители

Пловдивското ВиК дружество е заложило редица облекчения за своите абонати в новите общи условия на договорите си с тях. Това обаче ще стане факт едва след като получат одобрение от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съвместно със съюза на ВиК операторите. Промените ще настъпят евентуално през септември.

След като Комисията за защита на потребителите констатира нередности в общите условия на договорите на ВиК операторите, които са в ущърб на клиентите, и препоръча тяхното отстраняване, част от дружествата в страната предприеха стъпки за тяхното премахване. Сред тях е и ВиК Пловдив, което е заложило редица новости в полза на потребителите.

За пример може да послужи дистанционното отчитане на водомери и електронен карнет, което ще облекчи служителите и потребителите.

Милен Драганов, юристконсулт към ВиК – Пловдив: „При възникнал спор относно начисленото количество вода потребителят може да подаде жалба в 30-дневен срок.  След като тя бъде разгледана и до момента, в който дружеството не излезе със становище, той не е длъжен да заплаща сумите, обясни юристконсултът към Ви К – Пловдив Милен Драганов.

Освен това при затруднения в плащанията клиентите могат да се възползват и от услугата за разсрочено плащане, като през този пероид операторът няма да прекъсва водоподаването. Като цяло новите параметри в общите условия на договорите са изцяло решени в полза на абонатите, взети са предвид постъпилите през годините жалби и са използвани всички варианти за облекчаването на клиентите и служителите на ВиК дружествата.

 

 

 

 

Подобни статии

Top