Обмислят изграждане на път Асеновград-Катуница

Община Садово представи Концепция за интегрирана териториална инвестиция на Асеновград и партньори (КИТИ).

Публичното обсъждане се проведе днес от Областен информационен център – Пловдив.

Проектната идея има за цел да подобри транспортната комуникация между община Асеновград и община Садово, през участъка гр. Асеновград – с. Катуница. Това е най-кратката връзка, която може да осигури достъп от и до промишлена зона Асеновград от двете страни на река „Чая“, както и до Тракия икономическа зона и бъдещия интермодален терминал, на юг към Смолян, на север към Стара Загора и Пловдив, а от там и към цялата пътна мрежа на страната.

Пътният участък е с дължина 6,83 км с индикативна стойност 8 млн. лв.  Предвижда се отговорният партньор в концепцията – община Асеновград да изгради по-големия участък в рамките на общината, за което да използва 5,5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. А останалата част от отсечката, попадаща на територията на община Садово, на индикативна стойност 2,5 млн. лв. да бъде реализирана със средства от Програма за развитие на селските райони или чрез използване на финансови инструменти на ЕС.

Всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят концепциите или да направят коментари или възражения. 

Те ще бъдат обобщени и предоставени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция.