ТУ – Пловдив обменя опит с университет в Шенжен

Президентът на Политехническият университет в Шенжен, Китай пристига в Пловдив, за да подпише на 9 октомври петгодишен меморандум за сътрудничество и съвместна работа с Техническия университет – София и филиалът му в Пловдив.

До подписването на документа се стигна след едногодишна работа между двата вуза и Българо-китайската асоциация за бизнес развитие. Под меморандума ще сложат подписи Хонг`И Лиу /Liu Hоng Yi/ – президент на Политехниката в Шенжен и проф. Георги Михов – ректор на Техническия университет в София.

Според директора на Техническия университет – филил Пловдив проф. Михаил Петров, меморандумът е достатъчен за реален старт на съвместна работа между двата вуза в следните насоки: обмен на преподаватели и научни сътрудници; обмен на студенти; обмен на информация; съвместни семинари и работни срещи; друг вид академичен обмен, който двете страни ще договорират.

“Най-бързо и реално осъществим е обменът на докторанти и на преподаватели” – прогнозира проф. Петров.

Очакванията са в пловдивския технически ВУЗ да дойдат и китайски студенти, които да работят след завършването си в предприятия, които Китай внимателно планира да създаде в Тракия икономическа зона край Пловдив. В Пловдивския филиал на Техническия университет вече има един дипломиран китайски инженер, припомниха си от ръководството на ВУЗ-а.

Имах възможност да видя подхода на Китай към заемане на нови пазарни позиции, коментира проф. Петров. В Shenzhen Industrial Higt-Tech Park например, дванадесетте индустриални зони гравитират около висшите учебни заведения.

Иначе казано, китайската практика е първо да създадат “индустрията” на специалистите и после да развият “индустрията” на високите технологии, заключи директорът на Техническия университет – филиал Пловдив.

Интерес към съвместни българо-китайски проекти във висшето инженерно образование вече има от страна на американската фирма “Милара”, която създаде свое предприятие в Пловдив, а сега проучва възможностите на китайския пазар да закупува индустриалните роботи, произвеждани у нас.

При посещението си в Пловдив президентът на Политехниката в Шенжен Хонг`И Лиу ще подпише рамково споразумение за сътрудничество с Ангел Христозов – председател на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие.

Подобни статии

Top