Обсъждат бюджета на Асеновград

Бюджетът на Община Асеновград ще бъде гласуван на днешната сесия на местния парламент. 37,4 млн.лв. е тазгодишната финансова рамка на общината, което е с 0,88% повече в сравнение с миналогодишната. От тях 17,5 млн. лв. са приходите от делегирани държавни дейности, като 15,5 млн. е общата субсидия, а преходният остатък от миналата година възлиза на 2,1 млн.лв.

Близо 20 млн. лв. са планираните местни приходи за тази година, като от данъци общинското ръководство планира в хазната да постъпят 3 млн. 223 хил.лв., а от неданъчни приходи – близо 9,5 млн.лв.

Сумата за зимно поддържане, предвидена в бюджета ще бъде 139 хил.лв., а целевата субсидия за капиталови разходи е 938 хил. лв..

Сумата, на която възлизат банковите заеми на общината е близо 11,5 млн.лв.

Общината ще дофинансира делегирани държавни дейности с 1 милион 312 хил. лева. За местни дейности се предвижда да бъдат разходвани 18,6 млн. лв.

312 хил. лв. се заделят за спорт, като по-голямата част от средствата отиват за поддръжка на спортните бази. Предвижда се капиталовите разходи да бъдат близо 7 милиона лева, което е 18,5 на сто от всички разходи. За издръжка са предвидени 13,8 млн.лв., а за трудови разходи – 16,1 млн.

50 хиляди лева ще бъдат общо представителните разходи на общинската администрация и на местния парламент, става ясно от обяснителната записка, която придружава бюджета.

165 хиляди лева са заложени за предприемане на мерки по безопасност на движението, за поддържане, ремонт и изграждане на на общински пътища са заложени 932 хил. лв., като от тях за зимно поддържане са предвидени 247 хиляди – 139 хил. от централния бюджет и 108 хиляди от местния. 60 хиляди лева са заложени за текущи ремонти на общинската пътна мрежа, 625 хиляди са предвидени за капиталови разходи, свързани с пътното поддържане, като от тези средства 179 хиляди са от местни приходи.

Заложените средства за капиталови разходи в бюджета от общински приходи са 1,2 млн.лв., а от продажби – 2 милиона 442 хиляди лева. Допълнително от извънбюджетни средства за съфинансиране на капиталови разходи по проекти са предвидени 10,2 млн.лв. Така общата стойност на всички подобни разходи става 17,1 млн.лв.

Подобни статии

Top