Обсъждат изменението на климата на конференция в Пловдив

Конференция на тема „Изменението на климата – от познание към поведение“ ще се проведе днес в Пловдив. Форумът е заключителното събитие на проект на Националния доверителен екофонд (НДЕФ), финансиран от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Република Германия „Публична информираност за изменението на климата“.

В него ще участват зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, директорът в министерството на околната среда в Германия Силке Кархер, кметът Иван Тотев и Ирена Георгиева, председател на УС на НДЕФ.

Целта на конференцията е да се обсъдят подходите и моделите на бъдещи образователни програми за климата, насочени към деца и младежи. Участници в конференцията ще бъдат експерти от България и Германия по образователни програми за климатичните промени, неправителствени организации, представители на учебните заведения, участници в проекта, социолози, психолози, педагози, представители на министерствата на околната среда и водите и министерството на образованието, представители на средствата за масова информация и др.

В рамките на проекта НДЕФ проведе обучителни семинари за учители от детски градини и училища в общините Ямбол, Бургас, Павел Баня и Пловдив. Това са детски градини и училища, с които НДЕФ има успешно реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност в рамките на Националната схема за зелени инвестиции, финансирана от Австрия чрез продажба на Предписани емисионни единици. На детските градини и училищата бяха предоставени творчески материали за изготвянето на рисунки и постери на тема климат. Два конкурса – за проект и видео – бяха обявени като част от проекта и победителите ще бъдат наградени на конференцията в Пловдив.

Националният Довеителен Екофонд  е основан през 1995 година и управлява средства, предоставени от български и международни правителствени и неправителствени донори за реализацията на политиката за опазване на околната среда. През декември 2015 НДЕФ докладва и успешното приключване на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ), изпълнена в резултат на Българо-Австрийска сделка за продажба на предписани емисионни единици (ПЕЕ). В рамките на НСЗИ бяха финансирани проекти за подобряване на енергийната ефективност в общо 90 обществени сгради в цялата страната като общата стойност на финансирането е около 27 милиона лева.

В община Пловдив през 2014 г. от НДЕФ са финансирани мерки за подобряване на енергийната ефективност на няколко общински обекта – СОУ „Св. Константин Кирил Философ“ – ул. „Чорлу“, СОУ „Св. Константин Кирил Философ“ – ул. „Г. Кондолов“, СОУ „Константин Величков“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, СОУ „Братя Миладинови“, ЦДГ „Зорница“, Детски ясли „Слънчо“ и ОП „Чистота“, гр. Пловдив. Общата стойност на мерките е 2 446 214 лева, с които са намалени 37 710 т CO2 емисии от парникови газове.

Подобни статии

Top