Обсъждат концепцията за интегрирано териториално развитие на областите Ловеч и Пловдив

Срещата се организира от Областния информационен център – Пловдив във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

От 10 ч. в гр. Карлово, зала „Васил Караиванов“ ще се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирано териториално развитие „Устойчива и безопасна пътна инфраструктура на територията на области Ловеч и Пловдив“.

Срещата се организира от Областния информационен център – Пловдив във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

В разработването на концепцията Агенция „Пътна инфраструктура“ участва с предложение за рехабилитация на 40,6 км от второкласния път II-35 Троян – Кърнаре, преминаващ през Троянския проход. От тях в област Ловеч са 18,3 км /от 84-и до 103-и км/, а в област Пловдив са 22 км /от 103-и до 125-и км/. 

Второкласният път преминава през територията на областите Плевен, Ловеч и Пловдив и осъществява пряка връзка с три първокласни пътя – I-3 Ботевград – Плевен – Бяла, I-4 Коритна – Велико Търново – Белокопитово и Подбалканския път I-6 София – Бургас.

С рехабилитацията на трасето ще се повиши безопасността и удобството при пътуване през най-високия Старопланински проход и ще се подобри свързаността между Северна и Южна България.

Това е и предпоставка за увеличаване на инвестициите в регионите, създаване на нови работни места и ограничаване отделяне на вредни емисии в околната среда. Жителите от региона ще имат повече възможности и по-голям избор до работни места, здравни и образователни услуги. Ще се стимулира и развитието на туризма.