Обсъждат предложението за забрана на бурките в Пловдив

Обсъждат предложението за забрана на бурките в Пловдив днес в 17.30 часа. Предложението бе внесено в Общинския съвет в началото на месец май от Патриотичния фронт.

Измененията в наредбата за обществения ред предвиждат глоби от 300 до 500 лв. за първо нарушение и от 1000 до 1500 лв. за второ нарушение. Предложението ще бъде гласувано на следващата сесия.

Освен забраната за носене на облекла и аксесоари, покриващи лицето, както и други видове религиозно облекло и символи, които са в разрез с морала и традициите на религиозните общности в България, в предложението се предвижда и забрана за каквато и да е била дейност на вероизповеданията в детските градини и учебните заведения, както и на всички места, където се събират деца.

Забранява се и религиозната агитация по улиците на Пловдив чрез раздаване на безплатни книги, дипляни, брошури и прочие, както и прокламирането на чудодейни, лечебни и целителни ефекти от дейността на вероизповеданието, освен ако последните не са с доказан клиничен ефект.

 

Подобни статии

Top