Обсъждат състоянието на язовирите и риска от наводнения

MS1

Заседание на Междуведомствената работна група по състоянието на язовирите ще се проведе днес следобед в Гранитна зала на Министерския съвет. То се провежда по инициатива на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и в него ще участват областните управители.

Работната група беше създадена със заповед на министър-председателя през декември м. г. със задача до приемане на промени в Закона за водите да предоставя експертна помощ на областните комисии, свързана с техническото състояние на язовирите, да предлага решения при неизпълнение на направени предписания и да прави оценка за необходимите финансови средства за осъществяване на мероприятията за постигане на изискващото се техническо състояние на съоръженията и необходимата проводимост на речните легла.

На заседанието на правителството по-рано този месец беше разгледан доклад на министъра на околната среда и водите за създаване на организация и спешно предприемане на всички необходими превантивни действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения в страната, недопускането на възникване на бедствени ситуации и риск за човешкото здраве вследствие на предстоящото пролетно снеготопене. Включените в него мерки възлагат конкретни задачи на областните управители.

На срещата утре ще бъде обсъдено изпълнението на приетите от правителството мерки за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения.

 

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top