Обучават безработни младежи за парамедици в Пловдив

Обучават безработни младежи за парамедици в Пловдив по проект „Нови възможности за младите хора“. Кампанията има за цел да се намерят младежи до 29 години, живеещи на територията на областта, които да бъдат подкрепени да се върнат на училище или да си намерят работа.

На 30 от младежите, които отговарят на условията на програмата, ще бъде предложено безплатно обучение за професията „парамедик“ (трета степен) и стипендия за времето на обучението. Обучението на бъдещите парамедици ще започне през месец септември тази година и ще продължи най-малко седем месеца.

За всички, които завършат успешно, е осигурена работа за шест месеца в Център за спешна медицинска помощ в гр.Пловдив (ЦСМП-Пловдив) или филиалите му.

Кампанията ще продължи до 31.08.2016 г. като е планирано провеждането на информационни дни на място в градовете, в които ЦСМП-Пловдив има филиали.

Условията за участие, графикът на информационните дни, както и много допълнителна информация, са публикувани на специалната интернет страница на проекта: www.aktivni-plovdiv.eu.

Проектът се изпълнява от Център за спешна медицинска помощ-Пловдив и Международен алианц за развитие.

ЦСМП-Пловдив е част от структурата на спешната помощ, на подчинение и финансиране от Министерството на здравеопазването. ЦСМП-Пловдив извършва дейности за диагностика, лечение и транспортиране на пациенти със спешни състояние.

МАР е неправителствена организация, която работи в областта на подкрепата и развитието за младите хора чрез осигуряване на обучения, изграждане на мрежи и обмен на добри практики. Сдружението работи в партньорство с младежки организации от цяла Европа и изпълнява проекти, финансирани от европейските програми „Еразъм“, „Европа за гражданите“, „Младеж“ и др.

Снимка: novinar.bg

Подобни статии

Top