Общината: Нямаме заповед от НИНКН тютюневият склад да бъде паметник на културата

Заради публикации в медиите община Пловдив излезе със специална позиция за статута на тютюневия склад на ул. „Одрин“ 8. Публикуваме пълния текст:

По повод разпространеното писмо от Министерство на културата от 6.01.2014 година и тиражираните внушения в някои пловдивски медии, бихме искали да уточним, че въпросният документ е получен в Община Пловдив на 09.01.2014 г.  След тази дата Община Пловдив не е одобрявала проектна документация и не е издавала строително разрешение за посочения обект.

Категорични сме, че до този момент в Община Пловдив няма получена заповед от Националния институт за недвижимо културно наследство, с което тютюневият склад на ул. „Одрин” 8 придобива статута на единична недвижима културна ценност. Полученото писмо няма характер на документ, определящ сградата на „Одрин” 8 за паметник на културата.

Подобни статии

Top