Община Асеновград вече в TikTok

Абонирайте се, за да сте в крак с актуалните събития и новини.

Община Асеновград вече има TikTok канал. Общинската администрация непрекъснато следи тенденциите и новостите в технологичния напредък и прилага онези, които са допустими за реализация. Ето защо община Асеновград вече ще информира гражданите по още един начин – чрез една от най-модерните социални мрежи.

Всеки може да стане последовател в TikTok канала, като отвори следния линк:

Поетапно ще започне публикуването на кратки видеа от празници, културни мероприятия и всякакъв др. вид събития, които предстои да се провеждат през годината.

Освен това, чрез TikTok канала на община Асеновград ще може да се информират гражданите своевременно за актуални новини. А понякога ще се публикуват и важни съобщения.

Абонирайте се, за да сте в крак със събитията в града и населените места в региона.