Община Асеновград отново участва в програмата за летен студентски стаж

Община Асеновград за втора поредна година се включва в програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2015 г. В рамките на програмата ще бъдат организирани летни неплатени стажове, които ще се проведат в периода от 1 юли до 30 септември 2015 г.
Обявите, за които могат да кандидатстват студенти са следните:

– Дирекция „Хуманитарни дейности”-3 места;

– Регионален център за третиране на битови и строителни отпадъци-Асеновград-2 места;

– ОП ”Туризъм”-2 места;

Желаещите студенти следва да се регистрират в сайта staj.government.bg. Координатор на програмата е Ваня Костадинова, заинтересованите могат да задават въпроси към нея и да получават информация на телефон: 0884311154.

График на Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г:

4 март (сряда) – 27 март (петък)  – Попълване на стажантските позиции (обяви) в портала от координаторите от съответните административни структури.

31 март (вторник) – 29 април (сряда) –  Кандидатстване на студентите. Онлайн-кандидатстване на студентите чрез портала Необходима е регистрация и решаване на тест. Студентите, които вече имат регистрация, но са минали повече от 6 месеца от полагането на теста, ще държат нов тест.

Системата автоматично ще зареди тестовете на всички кандидати. Тестът се зарежда при избора на първата стажантска позиция след натискане на бутона „Кандидатстване“ и не може да бъде спрян или отложен. Тестът е с обща продължителност 40 минути.

4 май (понеделник) – 29 май (петък) – Насрочване на интервюта в портала от координаторите от съответните административни структури.

Насрочване на интервюта на избраните кандидати се извършва след първоначалния подбор от координаторите. Всеки студент, на който е насрочено интервю ще получи известие на имейла от неговия профил.

Провеждане на интервюта със студенти.

Класиране на студентите в портала.

3 юни (сряда) – Публикуване на първото класиране от администратора на портала съобразно извършеното класиране от координаторите от съответните администрации.

3 юни (сряда) –12 юни (петък) – Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си.
Кандидатите класирани на първо място трябва да потвърдят желанието си да започнат стаж.

Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на първо място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да избере. Студент, който е класиран на първо място, но не е потвърдил стажа си, отпада автоматично и на негово място се класира следващия по ред кандидат.

15 юни (понеделник)  – Публикуване на второто класиране от администратора на портала съобразно свободните позиции, непотвърдени от класираните на първо място студенти.

15 юни (понеделник) –22 юни (понеделник) – Студентите, класирани на второ място при свободни стажантски позиции, потвърждават стажа си.

Кандидатите класирани на второ място трябва да потвърдят желанието си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на второ място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да избере. Студент, който е класиран на второ място, но не е потвърдил стажа си, отпада автоматично и на негово място се класира следващия по ред кандидат.

23 юни (вторник) – Публикуване на окончателен списък на студентите, които са потвърдили стажа си.

Ако след приключване на първото и второто класиране са останали незаети стажантски позиции, координаторите от съответните структури се свързват с кандидатите по реда на тяхното класиране, за да потвърдят желанието си да започнат стаж.

1 юли (сряда) – 30 септември (сряда)  – Провеждане на едномесечните летни стажове.
Период за провеждане на едномесечните стажове. В рамките на лятната програма всеки студент може да проведе само 1 стаж. Стажовете могат да бъдат удължени по взаимно съгласие между страните.

Подобни статии

Top