Община Асеновград отпуска заем на Куклен

35 хиляди лева безлихвен заем ще отпусне Асеновград на съседката си – Община Куклен. Причина за това са започналите дейности по проект по подхода „Водено от общностите местно развитие”, имащо за цел създаването на местно партньорство между общините Куклен и Асеновград и  разработване на Стратегия за местно развитие.

Проектът приключва средата на този месец и е необходимо навременно разплащане по разходите, пише в мотивите си кметът Емил Караиванов. Сериозна е опасността изпълнението на дейностите да  бъде осуетено, ако Куклен не получи парите, става ясно от докладната, внесена за разглеждане в Общинския съвет на Асеновград.

Заемът е краткосрочен и трябва да бъде погасен до края на  годината, пише в предложението за решение.

Реализирането на проекта беше свързан със скандал в началото на тази година. Заради политически неразбории в по-малката община, Куклен и Асеновград  без малко  да се разминат с 2 милиона евро финансиране от ЕС. Причина стана идеята за учредяване на сдружение „МИГ – Асеновград, Куклен”, което трябва да  получи и управлява средства за финансово подпомагане на местни инициативи.

До 17 май трябва да бъде подадена стратегия за одобрение. Първите проекти ще започнат да се приемат в МИГ Куклен и Асеновград в началото на 2018 г. Очакванията са двете общини да получат общо 1,5 млн. евро финансова подкрепа от Програмата за развитие на селските райони, като една част от тези пари ще се вложат в малки инфраструктурни проекти.

Ще отпусне ли Асеновград заем на община Куклен ще стане ясно на сесията през месец май.

 

 

 

 

Подобни статии

Top