Община Асеновград спечели финансиране по програма "Клио" - DC news

Община Асеновград спечели финансиране по програма „Клио“

Тази година Община Асеновград кандидатства по програмата „Клио”. Със заповед от Министерството на труда и социалната политика е утвърден проектът със субсидирана заетост на 3 лица за период от 6 месеца.

Двете лица ще бъдат за дейност обогатяване и подръжка и едно лице за дейност екскурзоводно обслужване. Ангажиментът за запазване на заетостта след този период от шест месеца е още 2 месеца от страна на Община Асеновград. Това съвпада с ефективния туристически сезон.

Обектите, включени в проекта са Асеновата крепост, скалното светилище Белинташ и природната забележителност Караджов камък. Стойността на проекта е 8735 лв. Програмата е насочена към подържането и запазването на културно-историческото наследство.

Програма „Клио” осигурява обучение, заетост и социална интеграция на безработни чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, представяне, реставрация и обслужване на обекти от недвижимото културно наследство.

 

Подобни статии

Top