Община „Марица“ гради Индустриална зона Марица с мегапроект за 9,7 млн.

Мегапроект на стойност 9,7 млн.лв. ще реализира община „Марица“. Това става ясно от обявената от общината обществена поръчка за изграждане на пътища и пътна инфраструктура на територията на Индустриална зона Марица, която ще бъде разположена на територията на общината.

Строителството на пътната инфраструктура ще стане след сключването на рамково споразумение с няколко строителни компании, става ясно от обявлението за обществената поръчка, публикувано в сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Строителните фирми ще бъдат избирани на принципа на икономически най-изгодната оферта, като целта е средствата да бъдат изразходвани най-ефективно.

Ще се изградят пътища в землищата на селата Бенковски, Царацово, Калековец и Радиново, като това трябва да стане през следващите четири години.

Офертите ще бъдат отворени на 24 февруари.

Подобни статии

Top