Община Пловдив настоява за Малката Базилика, съветниците гласуват искане до Министерски съвет

Предложението е част от дневния ред на днешното заседание на ОбС-Пловдив.

Общинският съвет на Пловдив трябва да обсъди и гласува предложението на кмета Костадин Димитров да се отправи искане до Министерски съвет, чрез областния управител, за безвъзмездно ползване на Малката Базилика за период от 10 години.

Предложението е част от дневния ред на днешното заседание на ОбС-Пловдив.

Още едно искане до държавата на кмета Костадин Димитров ще трябва да гласуват старейшините на Пловдив, а именно да се предостави управлението на три декара земя под ведомствените бунгала край язовир Доспат.

Днес съветниците трябва да гласуват и нова Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата. Една от промените е, че процесът по подаване на документи, ще бъде дигитализиран, което ще облекчи културните оператори и ще създаде по-голяма прозрачност при разходване на публични средства.

Част от дневния ред е и отчета на годишната програма за развитие на туризма в Пловдив за 2023 година. В него е изготвено предложение до кмета за вменяване на задължения за контрол над нелегалните частни домове за настаняване на туристи.

Дневният ред на днешното заседания на ОбС -Пловдив е от 18 точки.