Община Пловдив осигурява безплатен обяд за 80 нуждаещи се

От 20 юли в Община Пловдив стартира социален проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Безплатен топъл обяд – супа, основно ястие и хляб,  получават 80 потребители от Пловдив.

Хората, които са включени в проекта „Осигуряване на топъл обяд в община Пловдив“ са на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца.

Подбрани са по списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив. Те ще получават топъл обяд до 30 септември. Храната се приготвя и предоставя от Домашен социален патронаж.

Консултиране за многобройните социални услуги в Пловдив  и за достъпа до тях са част от съпътстващите дейности за участниците в проекта. Проектът се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип – 3, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 12 558 лв.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Пловдив  развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Подобни статии

Top