Община Пловдив със заявка за лятна трапезария до 2020 година

На 30 септември приключи иновативен за Пловдив проект в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация .

От юли до края на септември Община Пловдив реализира успешно социален проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Безплатен топъл обяд – супа, основно ястие и хляб, получиха 80 потребители от различни райони на града.

Някои от хората, включени в проекта „Осигуряване на топъл обяд в община Пловдив“, са трайно без доходи. Други получават месечни помощи или са с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, неосигурени, самотно живеещи с ниски пенсии.

Всеки делничен ден те получаваха храна, приготвяна и предоставяна от Домашен социален патронаж, с разнообразно седмично меню, с което се осигури балансирано хранене, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Многобройни са отзивите за професионализма на работещите в кухнята, за добросърдечността и най-вече за зачитането на личното им достойнство. 16 са писмените благодарности, а всекидневно в пряко общуване хората изразяваха удоволствие от топлата храна и топлия прием. Обществената трапезария стана място за срещи и достъп до информация за социалните услуги в града.

Такъв проект за лятна трапезария се прави за първи път от Община Пловдив като партньор на Агенция за социално подпомагане.

Финансиран е от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип – 3, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“.

Осигуреното проектно финансиране е в размер на 12 558 лв. Стойността на един храноден за един потребител на трапезарията е 2,30 лв.

Успешната реализация е предпоставка такъв тип подпомагане на крайно нуждаещи се да се случва в периода 2015-2020 г., както това е заложено в стратегията „Европа 2020“.

Подобни статии

Top