Обявени са свободните места за ЦДГ „Чайка“

Строителството на новата сграда на ЦДГ „Чайка“ напредва с бързи темпове и затова допълнително извън Графика на дейностите за 2016 година са обявени по-голямата част от свободните места още за класирането на 27 май 2016 г.

Очаква се откриването на сградата да бъде през есента  –  в началото на учебната 2016/2017 година. Родителите на класираните деца следва да знаят, че функционирането на сградата може да не е от 15.09.2016 г., а на по-късен етап.

За класирането на 27 май 2016 г. са обявени свободните места за новите три първи възрастови групи и една подготвителна група за 6-годишни деца. За класирането на 8 юли  ще бъдат обявени и местата за новата втора възрастова група (за родените през 2012 година деца). Технологично на първите две основни класирания за първа възрастова група (на 27 май и 22 юни) няма да има класиране за втора възрастова група – целта е оформянето на групи от деца с една съща възраст.

Така ще бъдат обявени свободни места общо за 5 нови групи, тъй като в момента функционират във филиалите на ЦДГ „Чайка“ три групи, които ще бъдат преместени в новата сграда.

Обръщаме внимание на родителите от всички райони на града, че новата сграда ще е достъпна за всички желаещи. Намаленият брой точки, съгласно административния район по настоящ адрес на децата, не трябва да ги притеснява – големият брой свободни места предполага прием на повече деца, независимо от по-малкия брой  точки.

Подобни статии

Top