Ограничават свободния достъп до язовира в село Конуш

Чаплови колонии привличат туристи в района

 Язовир „Аязмото” край асеновградското село Конуш  става с  ограничен режим за достъп, след като влезе в сила Плана за управление на водния обект.Документът е изготвен по проект на сдружение „Зелени Балкани” и днес беше подложен на обществено обсъждане.

Язовирът е място за гнездене на най-голямата чаплова колония у нас и поради това е обявен за защитена територия още през 2008 година.. Подходящи охранителни съоръжения ще възпрепятстват свободното навлизане в района за риболов и ползване на водата за напояване.

Ще бъде изградена и малка пречиствателна станция , за да се ограничи замърсяването от земеделската дейност и вливането в язовира на фекални води от канализацията. Ще бъдат проведени и кампании  сред местните хора за опазване на прелетните птици и различни образователни програми.

„Идеята е да спасим най-голямата в страната смесена чапловата колония, разположена на площ от 350 декара.  Вече е изграден изкуствен остров, който е залесен с дървета и други бързо растящи видове така, че да стане привлекателен за преселване на птиците, поставени са и 800 гнезда за чапли”, разказа Христо Николов, ръководител на проекта.  Това ще бъде първият пример в Европа за подобен устойчив проект, твърди Николов.

Хората в селото пък се надяват, че устойчивата  схема за стопанисване на язовира и опазване на чапловата колония ще привлече инвестиции и туристи. „Вече има посещения на групи, които идват на язовира, за да  наблюдават птиците. Надявам се това  да стане причина за развитие на селски туризъм в района”, коментира кметът на Конуш Кирил Бояджиев.

Защитена зона „Язовир Конуш” е малка територия с площ от 377 декара, където гнездят три редки вида чапли-нощна чапла, малка бяла чапла и гривеста чапла. Има четири двойки голям корморан и само две двойки сива чапла.

Подобни статии

Top