Одобриха уширението и ремонта на пътя Пловдив-Асеновград

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри проекта за рехабилитация на път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,3 км. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Отсечката се намира в област Пловдив и сред най-натоварените в региона. Обектът е включен в Лот 6 на програмата и е 15-тото проектно предложение, одобрено по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ за одобрения проект възлиза на 24,8 млн. лв. Проектът предвижда изграждане на второ платно за движение и рехабилитацията на съществуващото дясно платно на отсечката.

Целта е да се  подобрят технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка, повишаване на мобилността на населението, увеличаване на инвестициите в региона, подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове, както и стимулиране развитието на туризма.

Участъкът не само свърза Пловдив с община Асеновград, но е и основно направление за пътуващите към областите Кърджали, Смолян и Хасково. Трасето се явява основна пътна връзка и на туристите с курорта Пампорово и други туристически дестинации в Родопите.

Подобни статии

Top