ОИЦ – Пловдив представя одобрените концепции за интегрирани териториални инвестиции

Това са общо 13 от 14 подадени концепции за областта

Областен информационен център – Пловдив ще представи информация относно концепциите за интегрирани териториални инвестиции от област Пловдив, преминали оценката за Административно съответствие и допустимост.

Това са общо 13 от 14 подадени концепции за областта , за които ще бъдат организирани публични обсъждания по места през месец март.

На събитието ще бъде официално обявен техният график и ще се разяснят възможностите за включване на заинтересованите страни и широката общественост в процеса на оценка, чрез участие в онлайн анкета.

Подходът интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) се изпълнява на територията на цялата страна в две фази. 

Фаза 1 – набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ и Фаза 2 – набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ.

След обсъжданията Регионалните съвети за развитие в шестте региона на планиране ще направят приоритизиране на концепциите, които ще имат достъп до финансовите ресурси, които ще се осигуряват по шест програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г. – „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.